Kolik stojí registrace do družin a kde dítě registrovat?

Kde registrovat dítě?

  • Dítě je vhodné registrovat ( přihlásit) do oddílu co nejblíže k domovu, nebo do oddílu kteý uznáte za vhodný.

  •  otázka je do kterého oddílu dítě přihlásit, rozhodovat by jsme se měli podle zaměrření oddílu, některé jsou křesťanské,některé né a taky existují oddíli vodních skautů a ,,suchozemnských,,. Vodní skauti jezdí často na vodu a suchozemští spíše podnikají pěší výpravy. ( Pro informaci vodní skautu jsou od našeho města, nejblíž v Mohelnici) Dále se můžeme rozhodovat podle výbavy a vzhledu klubovny či cílech oddílu, tábořišti či sympatice lidí..

  •  U nás ve středisku je 1. oddíl Staré Město, který tu sídlí. Skládá se ze 3 družin : Poštolky( skautky - nad 11 let), Kluci - Kamzíci ( vlčata,skauti), Jitřenky    ( světlušky do 10 let). Registrace do družin je možná vždy u rádce družiny ( Jitřenky - Beruška) či vedoucího ( dívčí družiny - Hanka, chlapecká - otazníček (jirka kamp) nebo i u Marušky Nejedlé )

  •  Možnosti přihlášení : zavolat rádci,vedoucímu
                                   napsat e-mail
                                   přijít osobně na schůzku
Kolik stojí registrace?
  •   Registrace člena do oddílu stojí ročně cca 250 korun