Čeká nás:

Vánoční schůzka (celý oddíl)
--13.12.2012--


I letos proběhne celooddílová tradiční vánoční schůzka, na které se pobavíme, zazpíváme a  předáme dárečky. S sebou proto doneste jeden, který dáte pod stromeček a někdo si jej vylosuje..
PS: Nejlépe vlastnoroučně vyrobený... :)