Informace pro rodiče

-2013/14

Schůzky vede Hanka (Beruška je  na střední v Litomyšli)

- 2012/13
ROK 2012
Schůzky Jitřenek jsou nově od 16:00do 17:00
Prosíme všechny rodiče o zaplacení Nováčka světlušek - 46 kč

 

-2011/12
ROK 2012

Ve čtvrtek dne 9.února 2012 se nekoná družinovka Jitřenek ani Poštolek
ROK 2011
V prosinci 2011 směřujte dotazy, ohledně akcí a schůzek Hance, Beruška dlouhodobě nemocná.
Od 17. listopadu se mění čas schůzek, nyní se konají od 15:00 do 16:00 ( platí i pro rok 2012 !!!!! )
Ve čtvrtek dne 17.listopadu 2011 není schůzka. Je státní svátek...
Ve čtvrtek dne 27. října 2011 není schůzka!! Jsou podzimní prázdniny..