Kdyby tady byla - Jihočeská lidová

01.11.2011 15:30

 

 

1:
[: CKdyby tady byla taková panenka, Gkterá by mě chtěCla, :]
[: Fkterá by mě chtěla Csyna vychovala, Gpřitom pannou byCla. :]
2:
[: Kdybych já ti měla syna vychovati, přitom pannou býti, :]
[: ty by si mi musel kolíbku dělati, do dřeva netíti. :]
3:
[: Kdybych já ti musel kolíbku dělati, do dřeva netíti, :]
[: ty bys mě musela košiličku šíti bez jehel a nití. :]
4:
[: Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehel a nití, :]
[: ty by jsi mi musel žebřík udělati až k nebeské výši. :]
5:
[: Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši, :]
[: lezli bysme spolu, spadli bysme dolů, byl by konec všemu. :]