Hvězdář - UDG

02.11.2011 17:10

 

Ztrácíš se D před očima, rosteš jen A ve vlastním stínu.
Každá
 G další vina, odkrývá mojí vinu.
Ztrácíš se
 D před očima, rosteš jen A ve vlastním stínu.
Každá
 G další vina odkrývá mojí vinu.

Ve vínu
 D dávno nic nehleA dám, (dávno nic) nehleG dám.
Ve vínu
 D dávno nic nehleA dám, (dávno nic) nehleG dám.

Refrem:
Jak luna
 D mizí s nocí v bělostných A šatech pro nemocné,
prosit je
 G zvláštní pocit, jen ať je den noc ne.
Jak luna
 D mizí s nocí v milostných A šatech pro nemocné,
prosit je
 G zvláštní pocit, jen ať je den noc ne.

Od proseb
D  dávno nic nečeA kám (dávno nic) nečeG kám.
Od proseb
 D dávno nic nečeA kám (dávno nic) nečeG kám.

Mezihra:

D ,A ,G ,D ,A ,G 
Na chodbách v D bludných kruzích zářivka A vyhasíná,
já ti do G infuzí chci přilít trochu vína.
Na nebi jiných
 D sluncí, jak se tam A asi cítíš,
s nebeskou
 G interpunkcí, jiným tulákům svítíš.

Ve vínu
 D dávno nic nehleA dám (dávno nic) nehleG dám.
Ve vínu
 D dávno nic nehleA dám (dávno nic) nehleG dám.

Refrem:

Obzor ne
D  klesne níž, je ráno a A ty spíš.
Od vlků
 G odraná hvězdáře Jordána.
Obzor ne
D  klesne níž, je ráno a A ty spíš.
Od vlků
 G odraná hvězdáře Jordána.
Obzor ne
D  klesne níž, je ráno a A ty spíš.
Od vlků
 G odraná hvězdáře Giordána, opuštíš..