Základní uzly

02.11.2011 16:05

 

1. Ambulanční (The Reef Knot, The Square Knot, Right Knot)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. Levý pramen přes pravý. Obtočit pravý pramen.
2. "Nový" pravý pramen přes levý, provlečeme do vzniklého oka.

CHYBY PŘI VÁZÁNÍ: Špatné pořadí pramenů, které jdou přes sebe (sekvence - pravý přes levý, pravý přes levý.), přetočení uzlu na prusík.

Pouľívá se pro spojení dvou lan přibliľně stejného průměru. Obecně nemá tendenci se rozvazovat a drží i na nezaklíněném laně. Je to jeden z nejstarších uzlů.
Také je možno jej použít pro spojení dvou kruhových smyček kulatého či plochého průřezu. Pokud takovéto smyčky obsahují vlastní uzly, musí se tyto uzly nacházet mimo vlastní ambulanční uzel. 
Při zpětném přesmyknutí jednoho pramene přes uzel zpět ke svým pramenům vzniká prusík a pravděpodobně dojde k rozvázání v tahu.

 

 

 

 

 

2. škotův uzel (The Sheet Bend, Flag Bend)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. Ze (silnějšího lana) uděláme smyčku (případně již máme pevnou smyčku, či háček)
2. Volný konec druhého lana protáhneme smyčkou a obtočíme kolem obou pramenů smyčky silnějšího lana.
3. Protáhneme mezi pramenem tenčího lana a smyčkou aniž by pramen do ní přišel.

CHYBY PŘI  VÁZÁNÍ: delší konec nevychází ze smyčky.

Používá se především pro spojování dvou lan o nestejné šíři nebo na připevnění lana do oka. Také možno na šátek, či pruh látky. Podle uvazování do oka v rohu plachty je také pojmenován. V případě málo ohebného silnějšího lana může dojít k rozvázání.

 

1. 3.
2. 4.

 

3. Dračí uzel (The Bowline Knot, King of Knots)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. Lano ovineme okolo trupu pod pažemi tak, že v předpažené levé ruce přidržujeme pevný konec a v pravé volný konec 
2. Položíme pravou ruku zápěstím na pevný konec lana.
3. Pravou ruku obtočíme  kolem delšího konce, přičemž pořád držíme ten kratší.
4. Ukazovákem a palcem pravé ruky uděláme okolo pevného konce lana otevřenou smyčku.
5. Chytíme konec lana a pravou ruku ze smyčky vytáhneme.

CHYBY PŘI VÁZÁNÍ: Nejčastěji dochází k překlopení uzlu.

Snad nejznámější smyčka, ale v dnešní době již málo používaná. Hodí se k navázání na lano, kotvení lana k jistícímu bodu. ALE! Dračí nedrží při obvodovém zatížení (roztahování oka smyčky) a je náchylná k rozvazování, zejména u tuhých lan.
Výhodou je její snadné zavázání jednou rukou (nouzové navázání v případě potřeby). Při zatížení lana, který vychází z uzlu je pevná a i po silném zatížení ji lze poměrně lehce rozvázat.

 

 

4. Zkracovačka (Sheepshank)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. z lana vytvoříme 3 stejná oka.
2. krajní části prostředního oka prostrčíme  do těch krajních tak aby nedošlo k jejich rozpadnutí.
3. zatáhnutím za volné konce lana uzel utáhneme

CHYBY PŘI VÁZÁNÍ: Přetočené prostřední oko

Používá se pro zkrácení dlouhého lana, přičemž pevnostní ztráta v uzlu je malá. v zatíženém stavu se běžně nerozvazuje. Nebezpečí rozvázání hrozí v případě malého středního oka a v uvolněném stavu. Rovněž je možné jí využít jako kotvící dvojitou smyčku.

 

 

5. Rybářský (The Fisherman´s Knot)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. provazy leží vedle sebe, přičemž konce směřují opačným směrem.
2. okolo pevného, delšího konce uvážeme kratším jednoduchý uzel; to na obou stranách.
3. obě vzniklá oka stáhneme k sobě zataľením za deląí konce provazů.

CHYBY PŘI VÁZÁNÍ: Uzel je nedotažený, jedno z ok je přetáhnuto přes druhé, prameny jsou vtaženy do sousedního oka.

Používá se pro spojení dvou lan přibližně stejného průměru. Dobře se váže i na velmi tenkých provazech (rybářské vlasce). Pevnost by ovšem neměla být přeceňována; jedno lano je ke druhému připevněno pouze jedním okem. Pokud je pramen vycházející z oka krátký může dojít k rozvázání uzlu.

 

 

6. Lodní (Clove Hitch)

ZPŮSOB VÁZÁNÍ:

1. kratší konec obtočíme okolo kůlu tak, aby šel vepředu pod koncem delším.
2. znova obtočíme ten samý konec tím samým způsobem a tahem utáhneme.

CHYBY PŘI VÁZÁNÍ: Smyčky nejsou tvořeny stejným směrem a vzniká tak prusík.

Používá se ke kotvení. Je možné ji uvázat na konci, ale i uprostřed lana. Při zatížení i jen jednoho konce se utahuje. Ovšem pokud by nezatížený konec byl krátký může dojít k rozvázání uzlu. Stává se to nejčastěji v případě, že je navázána okolo tenkého předmětu (karabina) a dojde k nevyzpytatelnému proklouznutí nezatíženého pramene (což se občas stává). Naopak pokud je navázána uprostřed lana je dostatečně pevná a snadno se rozvazuje i při silném "utažení".