Zabili, zabili - z filmu Balada pro banditu

01.11.2011 18:12

 

 

1:
GZabili, Czabili Amichlapa z CKoloGčavy, Gřekněte Chrobaři, Amikde je CpochoGvaný.
Ref:
GBylo tu, není tu, havrani Cna plotu, Gbylo víno v sudě, teď tam voda Dbude,
Gnení, Dnení Gtu.
2:
Špatně ho zabili, špatně pochovali, vlci ho pojedli, ptáci rozklovali.
3:
Vítr ho roznesl po dalekém kraji, havrani pro něho po poli krákají.
4:
Kráká starý havran, krákat nepřestane, dokud v Koločavě živý chlap zůstane.