Státní symboly

02.11.2011 16:44

 

Stání vlajka a její význam

Státní červenomodrobílá vlajka vznikla v roce 1920 a je jedním z našich státních symbolů. Vzdáváme jí poctu nejen ve skautské oddíle, ale i v běžném životě. Skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Prapor má narozdíl od vlajky tvar libovolného obdélníku. Visí-li vlajka/prapor svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky. Neseme-li vlajku na táboře k slavnostnímu vztyčení a vlajková četa má čtyři členy, pak putuje vlajka na stožár v následující podobě: Každý roh vlajky drží jeden z členů čety. Vlajka je vzorně napnutá a nikde není prověšena. Cíp vlajky přidržujeme při rameni ruky, kterou vlajku držíme. Vlajka putuje ke stožáru kolem celého táborového náměstíčka a nastoupení jí vzdávají čest skautským pozdravem. V předu je modrý klín, vlevo bílá a v pravo červená. Při vyvěšování dvou vlajek/praporů má četnější místo ten vlevo. Vlajku vyvěšujeme ve státní svátky, pří významných údálostech a výročích, je označením státní příslušnosti při reprezentaci, ale také na skautském táboře.

státní vlajka ČR

Státní symboly

 

Velký státní znak

Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.

velký státní znak ČR

Malý státní znak

Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.

malý státní znak ČR

Státní pečeť 

Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.

státní pečeť

Prezidentská standarta

Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

Prezidentská standarta

Státní strom

Státním stromem České Republiky je Lípa srdčitá (tilia cordata).

lípa srdčitá