Slib, heslo a příkaz světušek

01.11.2011 18:37

Slib světlušek:
Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku, být prospěšna své vlasti a zachovávat zákon světlušek

heslo světlušek: Pamatuj!
Příkaz světlušek: Buď lepší dnes než včera!