Slib, heslo a příkaz skautů a skautek

01.11.2011 18:46

 

Skautský slib

Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:

  • • sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce v každé době,
  • • plnit povinnosti vlastní a zachovávat skautské zákony,
  • • duší i tělem být hotov(a) pomáhat bližnímu.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Heslo skautů/skautek

Buď připraven(a)!

 

Denní příkaz

Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!