Skautské zákony

01.11.2011 18:33

 

 

  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný o pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích