Skautské pozdravy

01.11.2011 18:48

 

 

Vlčata a světlušky

Pravá ruka je zvednuta do výše ramen se vztyčeným ukazováčkem a prostředníkem rozevřenými do V, palec tiskne ostatní dva prsty k dlani na znamení ochrany všeho, co je slabší. Dva vztyčené prsty označují dva body slibu.

 ruka vlčete, světluška to samé ale prsty u sebe

 

Skauti a skautky

Pravá ruka je zvednuta do výše ramen. Tři vztyčené střední prsty pravé ruky připomínají tři body skautského slibu; palec, položený na malíček přitisknutý k dlani, znázorňuje ochranu slabšího silnějším.

Tyto skautské pozdravy mohou užívat jen ti, kteří složili slib. Zdravíme tehdy, jsme-li v kroji.

Nejčastěji se pozdrav používá při vztyčování nebo snímání státní vlajky a při jejím nesení. Nosíme-li pokrývku hlavy (podle krojového předpisu), není ruka zvednuta do výše ramen, ale dotýká se ukazovákem okraje pokrývky hlavy.

Tajný nebo krátký pozdrav se užívá, zdraví-li se skauti mezi sebou navzájem (obvykle přislavnostních příležitostech, na závodech apod.). Tento pozdrav se provádí tak, že pravá ruka se rychle vztyčí a zase spustí dolů, prsty jsou přitom sevřeny předepsaným způsobem.

 

Podání ruky mezi skauty

Skauti mezi sebou si podávají levou ruku (od srdce) se zkříženými malíčky.

Lord Baden-Powell ve své knize „Skauting pro chlapce“ uvádí pouze, že skauti si podávají levou ruku, ale dál to nijak nevysvětluje. Tradované vysvětlení je, že levá ruka je od srdce a zkřížený malíček je znamením bratrství a sounáležitosti mezi všemi skauty.

Zkřížené malíčky jsou výsadou snad jen českých skautů, možná ještě nanejvýš středoevropských. Zkřížené údajně proto, že v době totality byly jasným zařazením o jeho nositeli.