Práce s mapou a buzolou

02.11.2011 16:45

 

 

Orientace mapy

Pojem zorientovaná mapa znamená, že se sever na mapě shoduje se severem ve skutečnosti. Zorientovanou mapu potřebujete nejen pro správný směr vaší cesty, ale také např. pro práci s azimutem. 

Buzolu položte do rohu mapy, nejlépe do levého dolního rohu, a po té otáčejte s mapou, na které leží buzola, tak dlouho, než bude označená část střelky ukazovat k označení severu na otočném kolečku buzoly (písmeno S nebo N). Toto písmeno musí být nastaveno u rysky nebo šipky na buzole (obr.označeno 1).  Další způsob zorientování mapy použijeme, pokud jsme v terénu a nemáme u sebe buzolu ani kompas. Orientaci provedeme tak, že si v okolí najdeme dva až tři body (kostel, potok, hospoda, vesnice …) a s mapou se v terénu postavíme tak, aby rozložení těchto bodů na mapě odpovídalo skutečnosti.

mapa zorientovaná podle buzoly
 

Světové strany

Stojíš-li čelem k severu, máš po pravici východ, po levici západ a za tebou je jih.

světové strany

 

S sever V východ
J jih Z západ
JZ jihozápad JV jihovýchod
SZ severozápad SV severovýchod
SSZ severoseverozápad VJV východojihovýchod
ZSZ západoseverozápad JJV jihojihovýchod
SSV severoseverovýchod JJZ jihojihozápad
VSV východoseverovýchod ZJZ západojihozápad