Pomněnky - BG Nova

01.11.2011 16:26

 

 


Solo:
G D G D Emi C G D G D G D Emi C D G C G D D
Ref:
GKvítí Dsváteční Gmění tvou Dtvář, v Emiočích ti poCmněnky záGříD
Jak Gmarné jsou Dhráze, když vaGlí se proDud – můEmižeme číCst na polštáDři.G D G D
1:
Snad Gbudem číst Dpísmena oGbyčejDná, záEmipas jak NoCbile sváGdíšD
GPomněnky Dvadnou a Gpak bílá Dtma a ty Emise něCkde v ní ztráDcíšG
DNocí bílou Gsílu ti posílám Cdám ti co Dmám.D

Solo:
G D G D Emi C G D G D G D Emi C D G C G D D
Ref: