Pohár a kalich - Klíč

01.11.2011 18:09

 

 

1. F#miZvedněte poháry, Epánové, už jen Aposlední Epřípitek F#mizbývá, 
  pohleďte, nad polem EŠpitálským Avrcholek Eroubení Askrývá, 
                
  za chvíli Ezbyde tam popel a F#mitráva, 
  nás čeká Evítězství, bohatství, F#misláva. 

2. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří, 
  palcem k zemi ukázal, ať další hranice hoří, 
 /: ta malá země už nemá co získat, 
  teď bude tancovat, jak budem pískat. :/

R: HmiNáhle se pozvedl Evítr a mocně Avál, 
                
  Hmiodněkud přinesl Enápěv, sám si ho C#7hrál, Hmi A F#mi C#7 F#mihm ..., 

3. Zvedněte poháry,E pánové, večer z F#mikalichu Ebudeme F#mipít. 

  Nad sruby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva, 
  všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává, 
  ve znaku kalich, v kalichu víra, 
  jen pravda vítězí, v pravdě je síla. 

4. 'Modli se, pracuj a poslouchej,' kázali po celá léta, 
  Mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa, 
  /: být rovný s rovnými, muž jako žena, 
   dávat všem věcem ta pravá jména. :/

5. Do ticha zazněla přísaha - ani krok z tohoto místa, 
  se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá, 
  nad nimi stojí muž, přes oko páska, 
  slyšet je dunění a dřevo praská. 

R: HmiNáhle se pozvedl Evítr a mocně Avál, 
 
  Hmiodněkud přinesl Enápěv, sám si ho C#7hrál: 
  Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho, 
  prostež od Boha pomoci a úfajte v něho ...