Nikdo nemá zdání

01.11.2011 16:12

 

 

1:
[: FNikdo neC7má zdání, :] co je to skautováF
Na táC7boře je Fto prima, Ci když je ti v Fnoci zima,
[: FNikdo neC7má zdání, :] co je to skautováF
2:
Když se slunko k spánku, když se slunko k spánku ukládá do červánků,
řeka hučí svoji píseň a z nás padá všecka tíseň.
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování
3:
A když vatra vstane, a když vatra vstane, každý junák povstane.
Ruku svoji k dílu zvedá, národu, že umřít nedá.
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování
4:
Potom v kruh se chytnem, potom v kruh se chynem, jedním hlasem vykřiknem:
V jednotě je naše síla, důvěřuj nám, vlasti milá!
Nikdo nemá zdání, nikdo nemá zdání co je to skautování