Krásný je vzduch - Jaroslav Hutka

01.11.2011 15:36

 

 

1:
[: CKrásný je Amivzduch, Fkrásnější je Gmoře,
[: Cco je nejkrásC7nější, Fco je nejkrásGnější? CUsměFvaG7vé Ctváře. :]
2:
[: Pevný je stůl, pevnější je hora. :]
[: Co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra. :]
3:
[: Pustá je poušť i nebeské dálky. :]
[: Co je nejpustější co je nejpustější? Žít život bez lásky. :]
4:
[: Mocná je zbraň, mocnější je právo. :]
[: Co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. :]
5:
[: Velká je zem, šplouchá na ni voda, :]
[: Co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda. :]v