HISTORIE SKAUTINGU - v datech

02.11.2011 16:04

 

HISTORIE SKAUTINGU - v datech

 


1857 - 22.února se v Londýně narodil Robert Baden-Powell, zakladatel skautingu a světový náčelník skautů 
1860 - 14.srpna se narodil v Anglii Ernest Thompson Seton, zakladatel woodcraftu a první náčelník skautů USA 
1876 - 5.září se v Praze narodil Antonín Frantiąek Svojsík, zakladatel českého skautingu. Místo jména Frantiąek pouľíval přezdívku Benjamin 
1889 - 22.února se narodila Olave St. Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, světová náčelní skautek 
1902 - první tábor Woodcraft Indians E.T.Setona 
1907 - první skautský tábor Roberta Baden-Powella na ostrůvku Brownsea 
1908 - v lednu zaloľena v Anglii první skautská organizace na světě - The Boy Scouts 
1909 - v Londýně se na skautské přehlídce poprvé objevila skupina skautek 
1910 - zaloľena organizace anglických skautek Girl Guides Association pod vedením sestry B-P Agnes. Dívky zvolily za svůj odznak trojlístek
- v anglii utvořen odbor vodních skautů 
1911 - A.B.Svojsík, profesor tělocviku na ®iľkovské reálce, jede do Anglie, aby viděl skauting na vlastní oči. Překládá Scouting for Boys, vede první druľinu českých skautů - svých ľáků 
1912 - Vychází první skautská příručka Český skaut, později Základy Junáctví 
- A.B.S. vede první tábor českých junáků ve Vorlovských lesích u Lipnice 
-B-P se ľení s Olave St. Claire Soames 
1914 - zaloľen spolek "Junák - Český skaut" 
1915 - ustanoven odbor pro dívčí výchovu v Junáku - Českém skautu 
- první tábor skautek u ®ivohoątě 
1918 - 28. října byla vyhláąena Československá republika. Druhý den zřízena skautská poąta a vydány první skautské známky na světě 
1919 - ustanoven Svaz junáků-skautů RČS 
- zaveden odznak lilie se ątítkem a psí hlavou 
1920 - poprvé udělen zlatý odznak Za čin junácký. Devatenáctiletý student zachránil tři tonoucí děti. Jmenoval se Rudolf Plajner 
- první světové jamboree v Londýně 
1922 - československé skautky přijaty na mezinárodní konferenci v Cambridge do Mezinárodní rady skautek 
- Československo jedním ze zakládajících států mezinárodního skautského ústředí, A. B. S. Členem Mezinárodního skautského výboru. 
1926 - vyhláąen 22.únor za svátek vąech skautek světa - Thinking Day - Den sesterství 
1928 - zaloľena světová asociace skautek - WAGGGS, Československo opět jedním ze zakládajících států 
1929 - B-P povýąen do ąlechtického stavu - Lord Baden-Powell of Gilwell 
1930 - Olave Baden-Powell zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní 
1931 - první slovanské jamboree v Praze za účasti 15000 skautů a skautek 
1935 - naąe skautky začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem 
1936 - návątěva E.T.Setona v Praze 
1938 - 17.září zemřel A.B.Svojsík na streptokokovou nákazu. Pohřben 20. září za účasti 3000 skautů a skautek na Vyąehradském hřbitově 
1939 - ustavující sněm Junáka (sjednocení čs. Skautingu), velitel Boh. Řehák, náčelník Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová 
1940 - 28.října nařízení o rozpuątění Junáka. Týden nato nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veąkerý majetek 
1941 - na své farmě v Keni zemřel světový náčelník lord B-P 
1945 - ihned při Praľském květnovém povstání obnovena skautská činnost 
1946 - návątěva světové náčelní Olave B-P u nás 
- odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze 
- zaloľena mohyla na Ivančeně v Beskydech - uctění památky skautů popravených nacisty 24. dubna 1945 
- zemřel malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E.T.Seton 
1948 - Junák začleněn do Svazu československé mládeľe - začala druhá likvidace naąeho skautingu. 
1950 - v Ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka 
1968 - obnova Junáka 
1969 - 18.července poslal americký skaut-astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny nato byl prvním člověkem, který se proąel po Měsíci 
1970 - 1.září potřetí ukončena činnost Českého Junáka. Do prosince 1989 pokračovala řada skautských oddílů pod hlavičkami jiných povolených organizací 
1973 - zemřela Vlasta Koseová, jedna z největąích osobností naąeho dívčího skautingu 
1977 - zemřela jediná světová náčelní skautek Olave Baden-Powell 
1987 - zemřel náčelní Československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner 
1989 - 28.prosince schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a ľivotního prostředí 
1990 - IV. - obnovující - sněm Českého Junáka 
- na 27. mezinárodní konferenci skautek v Singapuru československé skautky opět přijaty do světové asociace WAGGGS 
- na 32. mezinárodní konferenci skautů v Paříľi naąi skauti znovu přijati do WOSM 
1993 - 1.ledna - rozdělení republiky na Českou a Slovenskou. Vytvořily se nové národní organizace, které poľádaly o opětovné přijetí do WOSM a WAGGGS

1996 - chlapecký kmen přijat do WOSM a dívčí kmen přijat do WAGGGS