Chajda

27.10.2011 13:24
1:                                                                                                                                           
[: V Cdáli za horama stojí G7chajda maClá, :]                                                                               
[: Fpod ní teče Cřeka, nad ní G7stojí skáCla.:]                                                                               
 
2:                                                                                                                                            
Jednou přišla voda, vzala chajdu malou,                                                                                     
teď dva kamarádi nemaj si kde lehnout.                                                                                    


3:                                                                                                                                          

Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svojí,                                                                                 
tam kde chajda stála, černá skála stojí.                                                                                       
 
4:                                                                                                                                           
Neplač kamaráde pro tu chajdu malou,                                                                                         
dřív, než jaro přijde, postavíme novou.