Česko-anglický skautský slovníček

02.11.2011 16:47

 

Možností pokecat se skautkou či skautem ze zahraničí je čím dál víc. Na to, abychom s nimi zvládli běžný hovor nás připravuje škola, ale co když přijde řada na skauting? Od toho je tu malá slovní skautská zásoba.

Oddíl

Potkali jste se, už jste si řekli, kolik vám je, odkud jste a kam chodíte na školu. A teď chceš vyprávět o tom, jak skautuješ se svým oddílem. Tato slovíčka ti přijdou vhod.

             

Česky Anglicky Vysvětlivky
oddil troop, unit  
družina patro  
středisko Group  
schůzka meeting  
klubovna clubroom  
vůdce, vůdkyně leader  
rádce Patrol leader  
 světluška Brownie nejčastěji užívané označení pro tuto věkovou kategorii v anglicky mluvících zemích
vlče Cub  
skaut Scout  
skautka Girl Scout/Girl Guide rozdíl mezi guide a scout je hlavně v programu a také v tom, ke které skupině se skautská organizace dané země hlásí. Čím podobnější je program kluků a holek, tím blíže mají k označení girl scout
rover Rover  
ranger Ranger  

 

Kroj

Z vlastní zkušenosti vím, že popsat kroj v angličtině není nic lehkého. Postupem času ale člověk zjistí, že se pro vše používají téměř ta samá slova.

         

Česky Anglicky Vysvětlivky
oddil troop, unit  
skautský kroj scout uniform  
šátek scarf  
nášivka badge dá se použít pro všechny nášivky, ať už odborky, nebo nášivky z akcí
odznak pin vše, co se na kroj připíná, ať už slibový (Promise Pin) nebo jiné odznaky. Před pin se pouze vloží slovo, které daný odznak charakterizuje (Centenary Pin – odznak ke sto letům výročí)
klobouk hat  
čepice cap používá se např. i pro skautské kšiltovky a jiné pokrývky hlavy
píšťalka whistle  
turbánek scarf ring  

 

Skautský program a vše ostatní

I tato slovíčka se ti budou hodit.

                 

Česky Anglicky Vysvětlivky
odborka challenge jde o zkoušku, nikoliv označení pro nášivku
slib Scout promise  
zákon Scout Law
Guide Law
 
heslo motto  
trojlístek trefoil symbol skautek po celém světě
skautské hnutí scout movement  
dobrý skutek good turn  
den sesterství Thinking day  
Sv. Jiří St. George patron skautů
táboření camping  
táborový oheň campfire  
večerka TAP píseň, která se zpívá ke konci dne, obvykle má stejnou melodii, jako ta naše česká, ale jsou i výjimky
vodní skauti Sea scouts  

 

převzato z www.teepek.cz