Betlémské světlo

24.12.2011 16:31

 

Betlémské světlo
Betlémské světlo je symbol přátelství a naděje, pokoje, míru a  novodobý vánoční zvyk, vznikl v Rakousku, kdy malý plamínek, byl dovezen jako poděkování lidem, kteří jakkoliv pomohli nadaci Světlo ve tmě. Tato akce neslouží k tomu, aby se veřejnost věnovala skautům,nýbrž aby skauti věnovali pozornost veřejnosti. Letošní motto Betlémského světla je:  „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo…“a mělo by být skauty výzvou k větší motivaci se zapojit.
 Světlo do Česka dorazilo v sobotu 10. prosince a následně 17.prosince putovalo do všech koutů republiky pomocí vlaků českých drah.

Odkud se tedy betlémské světlo vzalo??
Betlémské světlo pochází z městečka Betléma, které leží přibližně osm kilometrů na jih od Jeruzaléma. Hebrejsky se toto město jmenuje Bet-le-hem, tedy Dům chleba a Arabové mu dali název Bajt-aj-lahem, v překladu je to Dům bohyně Lamah.

K nápadu roznášení betlémského světla se traduje pověst italského města Florencie:
Tato pověst říká že,Římský papež Urban II. vyzval evropské rytíře, aby připravili  výpravu do Palestiny a osvobodili Betlém– rodiště a hrob Ježíše Krista a Jeruzalém od mohamedánů. Na výpravu dali najmout  i pár mládenců z Florencie. Jeden z nich, při odjezdu přísahal, že když přežije a vrátí se domů, donese plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech a  těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel muž  s hořící svící. Těžko v nich občané poznávali svoje syny, kteří před lety odešli z domova. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.

              O Betlémském světlu je i tato píseň, doporučuji se ji naučit a poté zpívat při roznášení.
        Světlo z Betléma

nápěv: Z nebe posel vychází

slova: Alžběta a Josef Langfelnerovi, 2007
 

1.Sláva Bohu na nebi, andělé zpívali,
pokoj lidem na zemi všem ohlašovali.
Kristus se narodil, aby nás zachránil.

 

2. Tam, kde Ježíš v Betlémě byl v jeslích položen,
tento plamen světélka byl pro nás zapálen.
Pro radost předáván, všem lidem rozdáván.

 

3. Plamen světla z Betléma po světě neseme,
radost, pokoj, klid a mír, to vám všem přejeme.
Bohu poděkujme, z Vánoc se radujme.

 

4. Všichni jsme se dočkali, plamínek zde máme.
I vy jste si počkali, my vám ho rozdáme.
Oheň krásně svítí, je pro všechny lidi.